skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 13.06.2020. godine u 12:00 sati, kandidat Belma Bašić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU
EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU
II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 13.06.2020. godine u 12:00 sati, kandidat Belma Bašić će javno braniti magistarski rad na temu:

“UTJECAJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA NA PRIVREDNI RAZVOJ BOSNE I HERCEGOVINE”

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top