skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu za medije i komunikacije Travnik u Travniku u ponedjeljak, 15.06.2020. godine u 13:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Dženane Huseinagić

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu za medije i komunikacije Travnik u Travniku u ponedjeljak, 15.06.2020. godine u 13:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije,
kandidata Dženane Huseinagić na temu: „ODNOSI S JAVNOŠĆU U INSTITUCIJAMA UMJETNOSTI I KULTURE U TUZLANSKOM KANTONU“.

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top