skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 20.06.2020. godine u 11:00 sati, kandidat Mirza Osmanović će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u  subotu 20.06.2020. godine u 11:00 sati, kandidat Mirza Osmanović će javno braniti magistarski rad na temu:

Upravljanje ljudskim resursima uz podršku informacionih tehnologija”.

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top