skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 13.06.2020. godine u 13:00 sati, kandidatkinja Nedžada Tolja će javno braniti doktorsku disertaciju

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKOLOŠKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

III ciklus studija – doktorski studij
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 13.06.2020. godine u 13:00 sati, kandidatkinja Nedžada Tolja će javno braniti doktorsku disertaciju na temu:

„EKOLOŠKI INDIKATORI STANJA I PERSPEKTIVE SPOMENIKA PRIRODE PROKOŠKO JEZERO“.

Doktorska disertacija se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top