skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 11.07.2020. godine u 11:00 sati, kandidat Dženis Motika će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 11.07.2020. godine u 11:00 sati, kandidat Dženis Motika će javno braniti magistarski rad na temu:

“MOGUĆNOSTI PRIMJENE PAMETNIH PUNJAČA ZA POTICAJ MASOVNIJE PRIMJENE ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA I ELEKTROMOBILNOSTI U BiH”

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top