skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 22.09.2018. godine u 11:30 sati, kandidat Mišo Đivić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU
SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 22.09.2018. godine u 11:30 sati, kandidat Mišo Đivić će javno braniti magistarski rad na temu:
„UTJECAJ VOZILA KAO FAKTOR SIGURNOSTI NA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top