skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – u subotu, 01.07.2017. godine u 13:00h, kandidat Emir Jelašković će javno braniti magistarski rad

Obavještenje – odbrana magistarskog rada 01.07.2017.godine 

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u subotu, 01.07.2017. godine u 13:00h, kandidat  Emir Jelašković će javno braniti magistarski rad na temu:

 FUNKCIONISANJE AERODROMA U ZIMSKIM USLOVIMA 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top