skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – u petak, 16.06.2017. godine u 14:00h, kandidat Mehmed Drobo će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u petak, 16.06.2017. godine u 14:00h, kandidat  Mehmed Drobo će javno braniti magistarski rad na temu:

„Starategija bezbjednosti saobraćaja na području BiH sa posebnim osvrtom na SBK“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top