skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 25.09.2020. godine u 16:30 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Marko Amdžić

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 25.09.2020. godine u 16:30 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Marko Amdžić na temu:

 

MODEL PROMETNE PREVENTIVE U FUNKCIJI SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top