skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Doktora ve Yüksek Lisans

SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZ

Türkiye ve dünyanın  gelişme ve değişme koşullarında bundan böyle herkes üniversite mezunu olacaktır.Ancak Yüksek lisans ve doktora yapmak kolay olmayacaktır.Sizler lisansüstü düzeyde  öğretim aldığınızda(Yüksek Lisans ve Doktora) farkındalık   sağlayacak ve görünürlük yaratacaksınız.Kendinize olan özgüveniniz artacak hedeflerinize daha rahat olaşacak ve performans sağlayacaksınız.

Derslerin işlenmesi ve ders programları  Uluslar arası Travnik Üniversitesinin  yasa ve yönetmelikleri ile kurallarına göre yapılacaktır.

Dersler Türkiye’de  ve Türkçe olacak ve bazı dersler  Uluslar arası Travnik Üniversitesinde   görülecek şekilde programlanacaktır.Bölgelerde  25 kişilik gruplar oluşturulacak ve öğretim üyeleri bölgelerinize gelerek ders verecektir. Dersler hafta içi saat 18 ile 22 arasında  ve Cumartesi Pazar günleri saat 10.00- 17.00 arasında olacak ve her dersin süresi  iki sat olacaktır.Ders programları öğrenci taleplerine ve bölgelere   göre oluşturulacak ve web sayfamızda izlemelerinize sunulacaktır.

Doktora yapan öğrencilerimiz ise, bilim insanı olmanın onurunu yaşayacaklardır.Bilim Doktoru olacak öğrenciler yetiştirecek,bu öğrencileriniz ülkesine,milletine ve ailelerine hizmet edecek düzeye geleceklerdir.Bu anlamda sizler önce insan,sonra bilim insanı yetiştireceksiniz.BİR AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKESİ  BOSNA HERSEK ULUSLARARASI TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNDE  YÜKSEK LİSANS   VE DOKTORA YAPMAK SİZE AYRICALIK SAĞLAYACAKTIR.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIMIZ

Yüksek lisans programlarımız tezli ve tezsiz olmak üzere  iki yıldır.Tezsiz Yüksek lisans  bir yıl olup, bu süreçte öğrencilerimiz 10 ders almakta ve bitirme projesi hazırlayarak mezun olmaktadır.Tezli yüksek programlarına ikinci yıl  başlamakta ve bir yıllık süre içinde program tamamlanmakta ve  Yüksek  Lisans Tezini jüri önünde sunarak mezun olmaktadır.Yüksek Lisans programlarını tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda üst düzeyde  yönetici ve Üniversitelerde görev almaktadırlar. Yüksek Lisans Programlarına  girişte ALES şartı aranmamaktadır.

 DOKTORA PROGRAMLARIMIZ

Doktora programlarımız, öğrencilerimizin kendi alanlarında başarılı bir araştırma ve öğretim aşamalarında gereken özellikleri kazandırmak için tasarlanmıştır.Doktora öğretiminde ders programları ile birlikte deneyim,araştırma, inceleme yapmak ve sonuçlandırmak programın  vazgeçilmez özellikleri arasındadır.Ayrıca ulusal ve uluslar arası düzeyde performans  gösterebilecek ve katkıda bulunabilecek mezunlar vermektir.

Doktora programları normal olarak üç yıl olup,altı yarı yılda tamamlanacaktır.Türkçe olarak yürütülecek programlarda Lisan  şartı aranmamaktadır.Doktora yapan öğrencilerimiz  gelişen ve değişen dünya koşulları dikkate alındığında,kurum ve kuruluşlarda en üst düzeylerde görev alacaklar  ve  isterlerse Üniversitelerde öğretim üyesi olabileceklerdir. Doktora programlarında giriş sınavlarında  LİSAN  ve ALES şartı aranmamaktadır.

ULUSLAR ARASI TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

                                       

                                                 İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

1-İşletme Yönetimi

2-Muhasebe-Finans ve Denetim

3-Pazarlama ve Ticaret

4-Bankacılık ve Sigortacılık

5-Eğitim Yönetimi Denetim

6-Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi

                                               HUKUK ANABİLİM DALI

7-Uluslar arası Kamu Hukuku

8-Ceza Hukuku(Özel)

Back To Top