skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 20.12.2019. godine u 13:00 sati, održati će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Željko Božić

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 20.12.2019. godine u 13:00 sati, održati će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Željko Božić na temu:

 

EKONOMSKA POLITIKA U FUNKCIJI EFEKTIVNOG RAZVOJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

 

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top