skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 07.12.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Enes Brković će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija

O B A V J E Š T E NJ E

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 07.12.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Enes Brković će javno braniti magistarski rad na temu:

„Prijedlog izbora instrumenata i softvera za praćenje stanja gradske vodovodne mreže sa posebnim osvrtom na gubitke“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top