skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 15.06.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Azra Tuholjak će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na  Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u  subotu 15.06.2019. godine u 13:00 h, kandidat Azra Tuholjak će javno braniti magistarski rad na temu:

Upravljanje kreditnim rizicima – ALM koncept”.

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top