skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 13.06.2019. godine u 13:00 sati, održati će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Jasmina Latović

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 13.06.2019. godine u 13:00 sati, održati će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Jasmina Latović na temu:

“HISTORIJA ODNOSA REPUBLIKE TURSKE I EVROPSKE UNIJE SA ASPEKTA MEĐUNARODNO PRAVO“.

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top