skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

O B A V J E Š T E NJ E Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 22.01.2022. godine u 13:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Šezad Hodžić na temu: „NOVE TEHNOLOGIJE, VOŽNJA I PONAŠANJE VOZAČA S GLEDIŠTA SIGURNOSTI CESTOVNOG SAOBRAĆAJA“

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

 

O B A V J E Š T E NJ E

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 22.01.2022. godine u  13:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Šezad Hodžić na temu:

„NOVE TEHNOLOGIJE, VOŽNJA I PONAŠANJE VOZAČA S GLEDIŠTA SIGURNOSTI CESTOVNOG SAOBRAĆAJA“

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top