skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

O B A V J E Š T E NJ E Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u petak, 24.09.2021. godine u 15:00 h, održat će se javna odbrana magistarskog rada, kandidata Nenada Koncul na temu: „ANALIZA STABILIZACIJE PADINA I IZGRADNJA AB POTPORNOG ZIDA U ULICI ZVORNIČKA“

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II CIKLUS STUDIJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u petak, 24.09.2021. godine u 15:00 h, održat će se javna odbrana magistarskog rada, kandidata  Nenada Koncul na temu:

„ANALIZA STABILIZACIJE PADINA I IZGRADNJA AB

POTPORNOG ZIDA U ULICI ZVORNIČKA“

 

 

Magistarski rad može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top