skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Profesori Internacionalnog univerziteta Travnik posjetili „Angel Kanchev” Univerzitet Ruse u Bugarskoj

Profesori Internacionalnog Univerziteta Travnik Posjetili „Angel Kanchev” Univerzitet Ruse U Bugarskoj

Internacionalni univerzitet Travnik nastavlja saradnju u okviru ERASMUS+ programa mobilnosti studenata i akademskog osoblja sa “Angel Kanchev” Univerzitet Ruse, Bugarska.

Profesori Fakulteta politehničkih nauka i Saobraćajnog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik, Ermedin Halilbegović, Muhamed Sarvan, Momčilo Sladoje, Asib Alihodžić i Krstan Borojević  u periodu od 15. do 19.05.2024. godine u okviru Erasmus + programa mobilnosti, boravili su  u posjeti “Angel Kanchev ” Univerzitetu Ruse u Bugarskoj. Profesori su posjetili i  studentice Saobraćajnog fakulteta Travnik, Eminu Ravnjak i Džejlanu Hodžić koje ovaj semestar provode na “Angel Kanchev ” Univerzitetu  Ruse u sklopu ERASMUS+ programa mobilnosti studenata.

Profesore Internacionalnog univerziteta Travnik dočekale su kolege sa Saobraćajnog fakulteta “Angel Kanchev “Univerziteta  Ruse na čelu s dekanom prof. dr. Asenom Asenovom. Tokom posjete profesori su prezentovali Internacionalni univerzitet Travnik, a zatim su posjetili Univerzitet u Ruseu gdje su imali priliku saznati način i rad funkcionisanja partnerskog univerziteta. Profesori su tokom posjete imali priliku da posjete i Nacionalni vojni univerzitet „Vasil Levski”.

Tokom posjete profesori su se  upoznali sa sistemom organizacijom i djelatnošću Nacionalnog vojnog univerziteta, aktuelnim studijskim programima kao što su Komunikacijski sistemi i Cyber sigurnost, Automobilska tehnika i Transportna logistika, Industrijski menadžment, Logistika, Administrativna i Informaciona sigurnost te drugim  programima usavršavanja, kao i sa nastavnim i istraživačkim kapacitetima Univerziteta. Tokom ove posjete razgovaralo se i o proširenju međunarodne saradnje između Internacionalnog univerziteta Travnik i Nacionalnog vojnog univerziteta „Vasil Levski” jer zahvaljujući Erasmus + programu mobilnosti jača se  internacionalizacija kao jedan od segmenata stvaranja savremenog univerziteta evropskog kvaliteta.

Back To Top