skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Poziv na Ljetnu školu društvene ANgažovanosti i DEMokratije

Poziv Na Ljetnu školu Društvene ANgažovanosti I DEMokratije

Institut za filozofiju i društvenu teoriju (IFDT) poziva sve zainteresovane da se prijave za učešće u Petoj ljetnjoj školi društvene ANgažovanosti i DEMokratije (ANDEM) koja će biti održana od 2.9. do 6.9.2024. godine u Sremskim Karlovcima. Poziv je namijenjen studentima i studentkinjama svih nivoa studija i studijskih programa, kao i društvenim aktivistima i aktivistkinjama iz zemlje i regiona.

Šta su demokratske institucije i kako mogu da budu nezavisne? Kakvi sve modeli demokratije postoje, šta je deliberativna demokratija i kako se ona može primijeniti u praksi za rješavanje problema od javnog značaja? Šta se tačno podrazumjeva pod pojmovima opšteg dobra i javnog interesa? Kakav je odnos ekonomskog razvoja, blagostanja i ljudskog procvata? Sa kakvim se izazovima suočavaju etničke manjine i kakav treba da bude odnos manjinskih i većinskih grupa u društvu? Šta je društveni angažman i kakva nam filozofska pitanja postavlja? Da li je danas moguće angažovati se za radikalnu društvenu promenu? Kakva je uloga novih društvenih pokreta u regionu u stvaranju solidarnijih društava? Šta je rodna ravnopravnost i kako analizirati ideološke aspekte diskursa o rodu? Kako angažovano i kritički promišljati zdravlje i zdravstvene sisteme? Kako se prepliću nauka, vrijednosti i demokratija? Šta su angažovano istraživanje, angažovana književnost i film?

Ukoliko vas ovakve teme zanimaju, ljetnja škola ANDEM nudi mogućnost da o njima učite i promišljate kroz uvide iz sociologije, antropologije, psihologije, politikologije i filozofije. Cilj škole je da ponudi teorijske alate za kritičko promišljanje društva i za praktični angažman u pravcu društvene promjene, sa posebnim fokusom na smislu i značaju demokratije.

Polaznici ANDEM-a će imati priliku da prošire svoje znanje o ovim aktuelnim temama kroz predavanja, diskusije, praktične vježbe, itd. koje će voditi stručnjaci za teme društvenog angažmana, aktivizma, participativne demokratije, građanstva, filantropije, filozofije i kritičke teorije. Osim toga, polaznici će dobiti priliku da stečena znanja primjene uz mentorstvo istraživača i istraživačica IFDT-a kroz nekoliko izbornih aktivnosti (npr. organizacija panel diskusije ili izrada angažovanih medijskih sadržaja) nakon završetka škole.

ANDEM organizuje IFDT, vodeća naučno-istraživačka institucija na ovim prostorima koja u središtu svog rada ima društvenu angažovanost. Senat Univerziteta u Beogradu utvrdio je ANDEM kao program stalnog usavršavanja. Polaznici koji odslušaju 75% i više predavanja dobiće certifikat o učešću.

 

Pravo učešća:

ANDEM je namjenjen prvenstveno mladima – studentima i studentkinjama svih nivoa studija i studijskih programa, kao i društvenim aktivistima i aktivistkinjama iz zemlje i regiona.

 

Prijavljivanje:

Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da prijave za učešće pošaljete na mail adresu [email protected] najkasnije do 31. maja 2024. Učešće u školi je besplatno, a za sve učesnike/ce će biti pokriveni putni troškovi i obezbjeđen smeštaj u Sremskim Karlovcima od 1. septembra uveče do 7. septembra ujutru. Program se održava na našem (BCHS) jeziku.

 

Prijava treba da sadrži:

Popunjen obrazac (preuzmi ovde)

Biografiju kandidata/kinje

Dokument sa odgovorima na sledeća tri pitanja:

  • Zašto želiš da učestvuješ u ovoj školi  
  • Šta za tebe znači angažman? Zašto se treba angažovati?
  • Šta je za tebe demokratija i zašto je važna?

(ne više od 100 reči po odgovoru na pitanje) 

Molimo kandidate da ne koriste vještačku inteligenciju pri pisanju odgovora. 

 

Važni datumi:

Rok za prijavljivanje: 31. maj 2024.

Obaveštavanje kandidata/kinja o ishodu procesa selekcije: do 30. juna 2024.

Back To Top