skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Terenska nastava studenata Politehničkog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik

Terenska Nastava Studenata Politehničkog Fakulteta Internacionalnog Univerziteta Travnik

U sklopu redovnog nastavnog procesa studenti Internacionalnog univerziteta Travnik imaju priliku svoje znanje usavršiti kroz praktičnu i terensku nastavu. Partnerstvo između obrazovne institucije i industrije osigurava da studenti steknu dragocjeno praktično iskustvo i razviju veštine koje su im potrebne za uspješnu karijeru.

Cilj prakse je pružiti studentima priliku da primjene teorijsko znanje stečeno na fakultetu u stvarnom radnom okruženju, da steknu praktične vještine, razviju profesionalne kontakte i bolje razumiju kako funkcioniše njihova buduća profesija.

Studenti Politehničkog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik koji pohađaju smjer Građevinarstvo su tokom prošlog mjeseca posjetili gradilišta kao dio praktične nastave koja omogućava studentima da direktno vide i učestvuju u procesu izgradnje, stičući tako praktično znanje i iskustvo koje je ključno za njihovu buduću karijeru. Saradnja sa građevinskim preduzećem TECTA d.o.o. je omogućila ovo važno iskustvo studentima. Studenti  su posjetili i  hidroelektranu “HE Merdani” koja predstavlja izuzetno korisno i obrazovno iskustvo za studente koji pohađaju smjer Elektroenergetika. Ova prilika omogućava studentima da direktno vide i iskuse proces proizvodnje električne energije u stvarnom industrijskom okruženju. Kroz razgledanje postrojenja i upoznavanje sa različitim fazama proizvodnje električne energije, studenti su imali priliku da dublje razumiju kako hidroelektrane funkcionišu i kako se hidraulična energija pretvara u električnu energiju.

Posjeta kompaniji Energoin trafo bila izuzetno korisna za studente Fakulteta Politehničkih nauka Internacionalnog univerziteta Travnik. Interes i podrška asistenta Bekira Fulana, dipl.ing.el., pokazuju važnost ovakvih edukativnih aktivnosti za obrazovanje budućih inženjera. Kao jedinstvena kompanija za proizvodnju transformatora u Bosni i Hercegovini, Energoin trafo pruža neprocjenjivu priliku studentima da steknu uvid u procese proizvodnje, sklapanja i testiranja transformatora. Ovakva praktična iskustva omogućavaju studentima da razumiju kako se teorijsko znanje primjenjuje u stvarnom industrijskom okruženju i kako izgleda rad u specifičnoj oblasti transformatorske tehnologije.

Ovakva partnerstva između obrazovnih institucija i privrednih subjekata su ključna za osiguravanje da se teorijsko znanje studenata nadopuni praktičnim vještinama i iskustvom.

Inicijativa Internacionalnog univerziteta Travnik te akademskog osoblja da podrži ovakve posjete i interdisciplinarno učenje pokazuje predanost obrazovanju koje povezuje teoriju s praksom. Ovakav pristup priprema studente za realne izazove modernog inženjerskog svijeta i osnažuje ih da postanu budući lideri u svojim oblastima.

Back To Top