skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Dodijeljene diplome doktorantima, magistrantima i diplomantima Internacionalnog univerziteta Travnik

Dodijeljene Diplome Doktorantima, Magistrantima I Diplomantima Internacionalnog Univerziteta Travnik

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku održana je svečana dodjela diploma doktorantima, magistrantima i diplomantima vodećeg privatnog univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Na početku svečanosti rektor Internacionalnog univerziteta Travnik, prof. dr. Rajko Kasagić čestitao je studentima na uspješno okončanom studiju te poručio da budu ponosni što su završili školovanje na Internacionalnom univerzitetu Travnik koji po kvalitetu obrazovanja zauzima jedno od vodećih mjesta u Bosni i Hercegovini, regionu i šire.

Erasmus povelja

Rektor Kasagić je naglasio da su diplome Internacionalnog univerziteta Travnik prepoznatljive u svim zemljama Evrope i svijeta, a dokaz za to su svakodnevne potvrde od svršenih studenata koji bez problema nostrifikuju svoje diplome i zapošljavaju se u svjetskim kompanijama. O međunarodnoj prepoznatljivosti Internacionalnog univerziteta Travnik govore mnoga međunarodna priznanja, od Sokratesa u Londonu i Dablinu, do Pariza i Beča, kao i potpisani međunarodni protokoli o saradnji sa svjetski priznatim univerzitetima i međunarodna razmjena osoblja i studenata.

Rektor Kasagić je u svom obraćanja kazao da je Internacionalni univerzitet Travnik jedan od rijetkih univerziteta u Bosni i Hercegovini koji je od strane Evropske komisije za obrazovanje dobio Erasmus povelju u visokom obrazovanju. Dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) predstavlja potvrdu uspjeha i kontinuiranog rada Internacionalnog univerziteta Travnik na unaprjeđenju međunarodne saradnje koja je rezultirala da IUT-e postane prepoznatljiv partner u evropskom obrazovnom prostoru.

Erasmus povelja za visoko obrazovanje  je dokument na osnovu koga Evropska komisija samostalnim visokoškolskim ustanovama iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu dodjeljuje akreditaciju na osnovu koje one mogu da konkurišu i učestvuju u projektima  Erasmus+ programa. Erasmus povelja sadrži osnovne principe koje visokoškolske ustanove moraju da poštuju da bi mogle da učestvuju u Programu. Erasmus povelja pruža osnovni okvir kvaliteta evropske i internacionalne saradnje.

Dodijeljena posebna priznanja

Na kraju obraćanja rektor Kasagić je istakao da je diploma koju je uručio svršenim studentima potvrda znanja i stručnosti koja je usmjerena ka daljnjem poslovnom i životnom napretku.

Završetak akademskih studija označava jedan od najvažnijih datuma u životu svakog studenta jer nakon sticanja diplome, svršeni studenti postaju nosioci razvoja društva i preuzimaju odgovornost kao zreli, akademski obrazovani ljudi.

Nakon rektora Kasagića prisutnim su se obratili i dekani svih sedam fakulteta koji su u ime cijele akademske zajednice i osoblja Internacionalnog univerziteta Travnik čestitali doktorantima, magistrantima i diplomantima te im poručili da ostvare ciljeve kojima teže na svoju i opštu dobrobit, da znanjem, vještinama i kompetencijama koje su stekli na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku doprinesu stvaranju bolje budućnosti i ekonomskog prosperiteta, te budu nosioci pozitivnih promjena, predvodnici znanja, inovacija, društvenog i tehnološkog napretka.

Dekan Politehničkog fakulteta Travnik, prof. dr. Asib Alihodžić poželio je studentima uspjeh u životu i poručio da su od danas bogatiji za novo znanje koje su stekli tokom studiranja.

Tokom svečane dodjele diploma najuspješnijim studentima dodijeljene su i zlatne plakete kao posebno priznanje za izuzetan uspjeh tokom studiranja. Rektor Kasagić je uručio zlatne plakete Tarakčiji Dženiti, Zahirović Amini, Šiljak Amili, Čehić Amili, Palalić Senadi i Delanović Amini.

Ceremoniji dodjele diploma je prisustvovalo rukovodstvo Univerziteta na čelu s vlasnicom, rektorom, prorektorom i dekanima, kao i akademsko, administrativno i tehničko osoblje.

Back To Top