skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

ERASMUS + konkurs za mobilnost akademskog i administrativnog osoblja Internacionalnog univerziteta Travnik na Univerzitetu u Montpellieru, Francuska

ERASMUS + Konkurs Za Mobilnost Akademskog I Administrativnog Osoblja Internacionalnog Univerziteta Travnik Na Univerzitetu U Montpellieru, Francuska

U skladu s potpisanim Sporazumom o saradnji u okviru Erasmus + programa mobilnosti između Internacionalnog univerziteta Travnik i Univerzitetom u Montpellieru (Francuska) raspisan je konkurs za mobilnost akademskog i administrativnog osoblja Internacionalnog univerziteta Travnik na Univerzitetu u Montpellieru, Francuska.

1. Univerzitet u Montpellieru, Francuska,  Studijska posjeta Univerzitetu u Montpellieru (International Staff Meeting )

 • Institucija: University of Montpellier
 • Država: Francuska
 • Period boravka: ( od 03. do 7. jula 2023 godine) + dva dana putovanja

Uslovi:

 • U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na konkurs se može prijaviti akademsko i administrativno osoblje Internacionalnog univerziteta Travnik
 • Odabrano osoblje učestvuje u mobilnosti kroz program Erasmus+KA107, tako da ova mobilnost ima financijsku podršku.

Ciljna skupina:

 1. Ured za međunarodnu saradnju (Prema uputama kolega sa Univerziteta u Montpellier ovaj staff week ima za cilj prijem administrativnog osoblja iz međunarodnih kancelarija njihovih partnerskih institucija. Osoblje koje učestvuje mora biti uključeno u internacionalizaciju VŠU kod matične institucije.)
 2. Akademsko i administrativno osoblje ( prednost ima osoblje koje do sada nije učestvovalo u mobilnosti)
 3. Obavezno odlično poznavanje engleskog jezika

IZNOS STIPENDIJE:

 • Financijska podrška: Putni troškovi: 275,00 eura
  Individualni troškovi: 224 eura po danu, mobilnost se sastoji od 5 dana (5 radnih dana + 2 dana putovanja)
 • Prijava:

  • Zainteresovani prijave trebaju dostaviti koordinatoru za međunarodnu saradnju putem e-maila na adresu [email protected]                                            do ponedjeljka,  24. 04. 2023. godine do 15:00 sati.
   • U prijavi zainteresovani  trebaju navesti:
   • Ime i prezime
   • Važeću kopiju pasoša
   • Područje znanja
   • Položaj i funkciju koju obavljaju na univerzitetu
    Napomena:
 • Organizaciju putovanja i smještaj NE organizuje Ured za međunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta Travnik.
Back To Top