skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Studenti Pravnog fakulteta Travnik prisustvuju suđenju na Kantonalnom sudu u Novom Travniku

Studenti Pravnog Fakulteta Travnik Prisustvuju Suđenju Na Kantonalnom Sudu U Novom Travniku

Shodno potpisanom Sporazuma o saradnji između Kantonalnog suda u Novom Travniku i Internacionalnog univerziteta Travnik u cilju stručnog i praktičnog usavršavanja studenata završne godine studija prava, studetima Pravnog fakulteta je omogućen pristup sudu i suđenjima.

U okviru ovog Sporazuma studentima iz ranijih godina studija prava, pored praćenja suđenja, omogućeni su i drugi vidovi prakse kao što su prisustvo na sjednicama vijeća, općim sjednicama Kantonalnog suda u Novom Travniku  i drugim radnim tijelima suda, učešće u obilježavanju Evropskog dana pravde i drugo.
Na ovaj način studentima je omogućeno praktično sticanje znanja koji će omogućiti bolje i kvalitetnije usvajanje znanja.

Back To Top