skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Svečana promocija magistranata i diplomanata Internacionalnog univerziteta Travnik – subota 23.09.2023.

Svečana Promocija Magistranata I Diplomanata Internacionalnog Univerziteta Travnik – Subota 23.09.2023.

Svečana dodjela diploma diplomantima I (prvog) ciklusa studija i magistrantima (II) ciklusa studija  Internacionalnog univerziteta Travnik biti će održana  u subotu, 23. septembra 2023. godine u velikom amfiteatru Internacionalnog univerziteta Travnik, Aleja Konzula-Meljanac bb s početkom u 10,00 sati.

Budući da je u pitanju veliki broj diplomanata i magistranata, promocija i dodjela diploma će biti organizovana u dva termina.

Diplomanti i magistranti trebaju doći ispred amfiteatra 10 minuta prije naznačenog termina za svaku grupu.

RASPORED DODJELE DIPLOMA:

I TERMIN: PREUZIMANJE TOGA U 09:00

10:00 – Podjela diploma  magistrantima (Fakultet informacionih tehnologija; Fakultet politehničkih nauka; Fakultet za medije i komunikacije; Saobraćajni fakultet; Ekološki fakultet; Ekonomski fakultet; Pravni fakultet)

10:00 – Podjela diploma  diplomantima (Fakultet politehničkih nauka)

 

II TERMIN: PREUZIMANJE TOGA U 11:30

12:30   –  Dodjela diploma diplomantima (Fakultet informacionih tehnologija; Fakultet za medije i komunikacije; Saobraćajni fakultet; Ekološki fakultet; Ekonomski fakultet; Pravni fakultet)

Back To Top