skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

ZBORNIK: UPRKOS STRAHU I TIŠINI: UNIVERZITETI PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA

ZBORNIK: UPRKOS STRAHU I TIŠINI: UNIVERZITETI PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA

Rodno zasnovano nasilje (RZN) je globalni problem i utječe na živote žena i muškaraca. Da bi se napravila promjena, važno je ovo pitanje ozbiljno adresirati u obrazovnim programima škola i univerziteta u kojima se također događaju različiti oblici RZN.

Univerziteti bi trebalo da budu sigurna mjesta za sve, ali velik broj nastavnog i administrativnog osoblja te studenata i studentica i dalje vrlo malo zna o rodnoj ravnopravnosti i RZN (Spahić Šiljak et al., 2022).

Podršku, u procesima orodnjavanja visokog obrazovanja, ima 19 univerziteta, kroz UNIGEM projekt koji vodi TPO fondacija. Jedna od aktivnosti u okviru ovog projekta je i Međunarodna konferencija pod nazivom “Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv rodno zasnovanog nasilja”, održana 6. i 7. maja 2022. godine na Univerzitetu u Sarajevu.

Radovi izloženi na Konferenciji sakupljeni su i strukturirani u ovom zborniku.

Preuzmite zbornik klikom ovdje.

Back To Top