skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u petak, 25.09.2020. godine u 10:30 sati, kandidat Vahid Bilić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u petak, 25.09.2020. godine u 10:30 sati, kandidat Vahid Bilić će javno braniti magistarski rad na temu:

“MIGRACIJA NA NGFW VATROZID”

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan

Back To Top