skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u petak, 25.09.2020. godine u 10:00 sati, kandidat Mirza Šahinović će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u petak, 25.09.2020. godine u 10:00 sati, kandidat Mirza Šahinović će javno braniti magistarski rad na temu:

“KOMPARATIVNA ANALIZA VIRTUALIZACIJSKIH RJEŠENJA SA PRIJEDLOGOM MODELA IMPLEMENTACIJE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA”.

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top