skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u ponedjeljak 13.07.2020. godine u 12:00 sati, kandidat Mladen Milivojević će javno braniti magistarski rad

 

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u ponedjeljak 13.07.2020. godine u 12:00 sati, kandidat Mladen Milivojević će javno braniti magistarski rad na temu:

Suvremeni trendovi u turizmu”.

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top