skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 25.07.2020. godine u 12:00 sati, kandidat Adna Bajrić će javno braniti magistarski

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 25.07.2020. godine u 12:00 sati, kandidat Adna Bajrić će javno braniti magistarski rad na temu:

“ANALIZA KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJE U JAVNOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI”

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top