skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u ponedjeljak, 19.07.2021. godine u 11:00 h, kandidat Anel Ikanović će javno braniti magistarski rad

Obavještenje – odbrana magistarskog rada 19.07.2021.godine

 

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na  Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u ponedjeljak, 19.07.2021. godine u 11:00 h, kandidat Anel Ikanović će javno braniti magistarski rad na temu:

“DETEKCIJA KVARA I PREMOTAVANJE TROFAZNIH ASINHRONIH MOTORA”

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top