skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 16. februara 2019. godine u 13:00 sati, održati će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Davora Čordaš

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKOLOŠKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 16. februara 2019. godine u 13:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Davora Čordaš, MA na temu:

“EKOLOŠKO-EKONOMSKA  ANALIZA PRIRODNIH RESURSA I ŽIVOTNE SREDINE”.

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top