skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u ponedjeljak, 12.10.2020. godine u 11:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Sead Cvrk

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA

TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u ponedjeljak, 12.10.2020. godine u 11:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Sead Cvrk na temu:

 

„OPTIMIZACIJA PARAMETARA OPTEREĆENJA GLAVNOG BRODSKOG DIZEL MOTORA“

 

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top