skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – odbrana magistarskog rada Mario Župan 15.05.2017.godine u 13:00 sati

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u ponedeljak 15.05.2017. godine u 13:00h, kandidat  Mario Župan će javno braniti magistarski rad na temu:

„STRATEŠKI SAVEZI U OKVIRU STRATEGIJA IZLASKA NA STRANA TRŽIŠTA“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup javnoj odbrani je slobodan.

Back To Top