skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u ponedjeljak, 19.09.2022. godine u 12:30 sati, kandidat Anir Topoljak će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u ponedjeljak, 19.09.2022. godine u 12:30 sati, kandidat Anir Topoljak će javno braniti magistarski rad na temu:
“UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA SA OBRADOM I PROMIŠLJANJEM PRAKTIČNIH POSLOVNIH PROCESA”.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top