skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

O B A V J E Š T E NJ E Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 22.01.2022. godine u 13:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Šezad Hodžić na temu: „NOVE TEHNOLOGIJE, VOŽNJA I PONAŠANJE VOZAČA S GLEDIŠTA SIGURNOSTI CESTOVNOG SAOBRAĆAJA“

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU III CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ   O B A V J E Š T E NJ E Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 22.01.2022. godine u  13:00…

Pročitaj više

O B A V J E Š T E NJ E Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u petak, 24.09.2021. godine u 15:00 h, održat će se javna odbrana magistarskog rada, kandidata Nenada Koncul na temu: „ANALIZA STABILIZACIJE PADINA I IZGRADNJA AB POTPORNOG ZIDA U ULICI ZVORNIČKA“

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU II CIKLUS STUDIJA   O B A V J E Š T E NJ E Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u petak, 24.09.2021. godine u 15:00 h,…

Pročitaj više

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 26.11.2021. godine u 12:00 sati, kandidat Ivan Brkan će javnobraniti magistarski rad na temu: RIZIK I UPRAVLJANJE RIZICIMA U PODUZEĆU

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 26.11.2021. godine u 12:00 sati, kandidat  Ivan Brkan će javnobraniti magistarski rad na temu: RIZIK I UPRAVLJANJE RIZICIMA U PODUZEĆU Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta. Pristup odbrani je slobodan.

Pročitaj više
Back To Top