skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u četvrtak, 21.10.2021. godine u 11:00 h, kandidat Drago Kovačević će javno braniti magistarski rad na temu: “GODIŠNJA ANALIZA PREVENTIVNOG UTICAJA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA NA BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU”

Obavještenje - odbrana magistarskog rada 21.10.2021.godine   INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU II ciklus studija O B A V J E Š T E NJ E Na  Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u četvrtak, 21.10.2021.…

Pročitaj više

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u četvrtak, 21.10.2021. godine u 12:00 h, kandidat Dženan Nalić će javno braniti magistarski rad na temu: “PARAMETRI KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJE I NJIHOVA KONTROLA U PRAKSI”

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU II ciklus studija O B A V J E Š T E NJ E Na  Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u četvrtak, 21.10.2021. godine u 12:00 h, kandidat Dženan…

Pročitaj više
Back To Top