skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Anketa COVID-19 i studiranje u državama Zapadnog Balkana

U svrhu međunarodnog istraživanja “COVID-19 i studiranje u zemljama Zapadnog Balkana” koje provodi Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, molimo nastavno osoblje, studente i stručne djelatnike (pravna služba, studentska služba) da popune anketu.  Uz pomoć dobijenih rezultata usporedit će se rad prije i tijekom pandemije i pokušati iskoristiti ove podatke za oblikovanje prijedloga za poboljšanje rada u trenutnoj postojećoj situaciji, kao i za rad
u budućnosti.

Molimo vas da odgovorite na sva pitanja. Ako ne znate odgovor na svoje pitanje ili ne želite
odgovoriti na njega, kliknite na „Ne znam / Ne želim odgovoriti“ kako biste prešli na sljedeće pitanje.
Anketa je namjenjena osobama starijim od 18 godina.

1. Nastavno osoblje (COVID i studiranje: sa kojim izazovima se suočavalo nastavno osoblje u svom
radu?)  https://www.1ka.si/a/356274?language=13
2. Studenti (COVID i studiranje: sa kojim izazovima su se studenti suočili tokom studiranja?)
https://www.1ka.si/a/356277?language=13
3. Zaposleni u studentskim službama i ostalim referatima (COVID i studije: sa kojim izazovima su se
službe suočile u svom radu?)  https://www.1ka.si/a/356275

Back To Top