skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 19.02.2022. godine u 12:00 sati, kandidat Ajdin Skejić će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 05.03.2022. godine u 12:00 sati, kandidat Mirza Šehović će javno braniti magistarski rad

O B A V J E Š T E NJ E Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 22.01.2022. godine u 13:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Šezad Hodžić na temu: „NOVE TEHNOLOGIJE, VOŽNJA I PONAŠANJE VOZAČA S GLEDIŠTA SIGURNOSTI CESTOVNOG SAOBRAĆAJA“

O B A V J E Š T E NJ E Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u petak, 24.09.2021. godine u 15:00 h, održat će se javna odbrana magistarskog rada, kandidata Nenada Koncul na temu: „ANALIZA STABILIZACIJE PADINA I IZGRADNJA AB POTPORNOG ZIDA U ULICI ZVORNIČKA“

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 23.12.2021. godine u 12:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Mustafe Kovačevića

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 26.11.2021. godine u 12:00 sati, kandidat Ivan Brkan će javnobraniti magistarski rad na temu: RIZIK I UPRAVLJANJE RIZICIMA U PODUZEĆU

Anketa COVID-19 i studiranje u državama Zapadnog Balkana

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 27.11.2021. godine u 12:00 sati, kandidat Dušan Dženopoljac će javno braniti magistarski rad

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 20.11.2021. godine u 12:00 sati, kandidat Dijana Omerović će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u petak, 29.10.2021. godine u 12:00 sati, biti će održana  javna odbrana doktorske disertacije, kandidatkinje Selma Arapčić

Back To Top