skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u ponedjeljak, 20.09.2021. godine u 12:00 sati, kandidat Nadir Halilbegović će javno braniti magistarski rad

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u utorak, 21.09.2021. godine u 13:00 sati, kandidat Ivana Gudelj će javno braniti magistarski rad

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u utorak, 21.09.2021. godine u 14:00 sati, kandidat Žarko Knezović će javno braniti magistarski rad

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u utorak, 21.09.2021. godine u 12:00 sati, kandidat Ajla Delić će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 18.09.2021. godine u 11:00 sati, kandidat Eldar Kevilj će javno braniti magistarski rad

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 18.09.2021. godine u 10:30 sati, kandidat Amela Selman će javno braniti magistarski rad

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u srijedu, 15.09.2021. godine u 12:00 sati, kandidat Toni Rozić će javno braniti magistarski rad

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u srijedu, 15.09.2021. godine u 11:00 sati, kandidat Sanja Perišić će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku  u ponedjeljak, 13.09.2021. godine u 13:00 sati, kandidat Almir Džinić će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u ponedjeljak, 13.09.2021. godine u 12:00 sati, kandidat Ahmed Zaimović će javno braniti magistarski rad

Back To Top