skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 10.09.2022. godine u 12:00 sati, kandidat Denis Dražić će javno braniti magistarski rad

Termini odbrana završnih radova na II i III ciklusu

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u srijedu, 08.06.2022. godine u 12:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Mehmed Konaković

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u petak, 20.05.2022. godine u 12:00 sati, kandidat Luka Nikše će javno braniti magistarski rad

ERASMUS + konkurs za mobilnost akademskog i administrativnog osoblja na Rey Juan Carlos Univerzitetu u Španiji

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 14.05.2022. godine u 13:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Emir Durić

Potpisan Ugovor o najmu sale između Internacionalnog univerziteta Travnik i Skupštine Srednjobosanskog kantona

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 09.04.2022. godine u12:00 sati, kandidat Haris Ahmić će javno braniti magistarski rad

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 31.03.2022. godine u 14:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Nedeljko Krajišnik

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 19.02.2022. godine u 13:00 sati, kandidat Emir Sunulahpašić će javno braniti magistarski rad

Back To Top