skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u ponedjeljak, 19.09.2022. godine u 14:00 sati, kandidat Alen Halilović će javno braniti magistarski rad

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 10.09.2022. godine u 10:00 sati, kandidat Leonarda Rašić će javno braniti magistarski rad

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u ponedjeljak, 19.09.2022. godine u 13:30 sati, kandidatkinja Aida Korčić će javno braniti magistarski rad

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u ponedjeljak, 19.09.2022. godine u 11:00 sati, kandidat Rijad Sedić će javno braniti magistarski rad

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u ponedjeljak, 19.09.2022. godine u 12:00 sati, kandidatkinja Emira Aljić Skula će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 17.09.2022. godine u 12:00 sati, kandidat Darjan Bohutinski će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u ponedjeljak, 19.09.2022. godine u 09:00 sati, kandidat Nedim Dupovac će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u ponedjeljak, 12.09.2022. godine u 12:00 sati, kandidat Džemal Heto će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu za medije i komunikacije Travnik u Travniku u subotu, 10.09.2022. godine u 11:00 sati, kandidat Diyala Bošnjak Šebenik će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 10.09.2022. godine u 13:00 sati, kandidat Ante Severinski će javno braniti magistarski rad

Back To Top