skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u srijedu, 08.06.2022. godine u 12:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Mehmed Konaković

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u srijedu, 08.06.2022. godine u 12:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Mehmed Konaković na temu:

„ISTRAŽIVANJE RAZVOJNIH KARAKTERISTIKA I PRIMJENA SUVREMENIH TEHNOLOGIJA U  SAOBRAĆAJNO-TRANSPORTNOM SUSTAVU ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE“

 

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top