skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u subotu 10.07.2021. godine u 13:00 h, kandidat Faruk Kubat će javno braniti magistarski rad

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u subotu, 10.07.2021. godine u 12:00 h, kandidat Nedžad Hodžić će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 03.07.2021. godine u 13:00 sati, kandidat Edin Bidžević će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku, u subotu, 03.07.2021. godine u 11:00 sati, kandidat Ajla Hurem će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u petak, 09.07.2021. godine u 12:00 sat, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Ajla Kirlić-Hasović

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u petak, 09.07.2021. godine u 11:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Alem Kozar

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u petak, 11.06.2021. godine u 12:00 sati, kandidat Đenan Cigura će javno braniti magistarski rad

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u subotu, 05.06.2021. godine u 12:30 sati, kandidat Tarik Zahirović će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u petak, 28.05.2021. godine u 12:00 sati, kandidat Samir Klisura će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 06.03.2021. godine u 12:00 sati, kandidat Monika Lovrić će javno braniti magistarski rad

Back To Top