skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u srijedu, 10.02.2021. godine u 12:30 sati, kandidat  Ermin Tanjo će javno braniti magistarski rad

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u srijedu, 10.02.2021. godine u 11:30 sati, kandidat Merjem Mansour – Hadžiahmetović će javno braniti magistarski rad

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u ponedjeljak, 28.12.2020. godine u 12:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Leo Ivanjko

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u ponedjeljak, 28.12.2020. godine u 11:30 sati, kandidat Zahid Varupa će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u petak, 11.12.2020. godine u 11:00 sati, kandidat Haris Hodžić će javno braniti magistarski rad

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u utorak, 22.12.2020. godine u 13:00 sati, kandidat Adis Purišević će javno braniti magistarski rad

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u utorak, 22.12.2020. godine u 12:00 sati, kandidat Davud Kadrić će javno braniti magistarski rad

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 11.12.2020. godine u 12:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Nebojša Borojević

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 05.11.2020. godine u 12:30 sati, kandidat Elena Stojak će javno braniti magistarski rad

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 05.11.2020. godine u 12:00 sati, kandidat Davorin Stojak će javno braniti magistarski rad

Back To Top