skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 03.07.2021. godine u 13:00 sati, kandidat Edin Bidžević će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 03.07.2021. godine u 13:00 sati, kandidat Edin Bidžević će javno braniti magistarski rad na temu:

“ANALIZA OKVIRNIH KONSTRUKCIJA SA OSVRTOM NA P-DELTA EFEKAT”.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan

Back To Top