skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 11.09.2021. godine u 13:00 sati, kandidat Suana Hukić će javno braniti magistarski rad

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 17.09.2021. godine u 14:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Sanele Salihagić

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 11.09.2021. godine u 12:00 sati, kandidat Nadir Talić će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 11.09.2021. godine u 11:00 sati, kandidat Denis Biogradlija će javno braniti magistarski rad

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 09.09.2021. godine u 12:00 sati, kandidat Samira Hodžić će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u ponedjeljak, 19.07.2021. godine u 11:00 h, kandidat Anel Ikanović će javno braniti magistarski rad

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku, u petak, 16.07.2021. godine u 10:00 h, kandidat Damir Hasanković će javno braniti magistarski rad

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u četvrtak, 08.07.2021. godine u 12:00 h, kandidat Tijan Marinić će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u petak, 09.07.2021. godine u 10:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Davor Radivojević

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u subotu, 10.07.2021. godine u 11:00 h, kandidat Amir Hodžić će javno braniti magistarski rad

Back To Top