skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u subotu, 05.06.2021. godine u 12:30 sati, kandidat Tarik Zahirović će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u subotu, 05.06.2021. godine u 12:30 sati, kandidat Tarik Zahirović će javno braniti magistarski rad na temu:

“CJELOŽIVOTNO UČENJE MLADIH U OBLASTI BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA”

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan

Back To Top