Sporazum o saradnji – NUBL

Izražavajući uzajamni interes da daju svoj doprinos budućem razvoju naučne i kulturne saradnje između Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku i Nezavisnog univerziteta Banja Luka zaključili su i potpisali slijedeće oblastisaradnje. 1. Zajednička realizacija studijskih programa na akademskim osnovnim studijama,diplomskim-master studijama…

Pročitaj više

Sporazum o naučno-nastavnoj,naučno-istraživačkoj i tehnološko-razvojnoj saradnji između Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i Internacionalnog univerziteta Travnik

Na održanom sastanku 27.09.2011 godine sklopljen je sporazum o početku akademske saradnje izmedju Internacionalnog unverziteta u Novom Pazaru i Internacionalnog Univerziteta Travnik u Travniku.Sporazum ima za cilj unapređenje akademskih odnosa na područjima viskog obrazovanja, naučnog istraživanja i razvoja,kao i proširenje…

Pročitaj više

Agreement on Scientific, Educational, Research and Technological Development Cooperation between the International University of Novi Pazar and the International University Travnik

An agreement on the beginning of academic cooperation between the International Revolution in Novi Pazar and the International University of Travnik in Travnik was concluded at the meeting held on 27 September 2011. The goal is to improve academic relations…

Pročitaj više

Sporazum o saradnji

Na sastanku odrzanom 11. Maja. 2011. godine postignut je dogovor o pocetku akademske saradnje izmedju Bihaćkog  univerziteta -Ekonomskog fakulteta sa sredistem u Bihaću  i Internacionalnog Univerziteta Travnik (IUT). Ovim sporazumom predvidjene su sledeće oblasti saradnje : 1.Dodiplomskih ,specijalističkih i postdiplomskih studijskih…

Pročitaj više

Sporazum o akademskoj saradnji

Na odrzanom sastanku postignut je dogovor o početku akademske saradnje izmedju "Universiteti i Shkodres - Luigj Gurakuqi"   i Internacionalnog Univerziteta Travnik (IUT). Ovim sporazumom predvidjene su sledeće oblasti saradnje : Zajednička realizacija studijskih programa  na akademskim osnovnim studijama,diplomskim-master studijama i…

Pročitaj više