skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IUT I UNIVERZITETA NIKOLO KUZANO-TELEMATIKA, RIM

Usmjeravajući dugoročne akademske, naučno-obrazovne ciljeve ka saradnji sa univerzitetima iz Evropske unije, Akademik, rektor, prof.dr. Ibrahim Jusufranić je, svojim potpisom, u srijedu, 15.4.2015.g. ugradio još jedno edukacijsko usmjerenje u naučnom mozaiku IUT-a, potpisavši Okvirni  sporazum o saradnji sa Nikolo Kuzano univerzitetom  iz Rima, Italija, koja će biti uobličena na akademskom nivou u narednom periodu, kroz realizaciju naučno-istraživačke saradnje studenata i predavača oba Univerziteta.

U ime Nikolo Kuzani univerziteta, Memorandum o razumijevanju je potpisao Rektor, Prof. Dr.Fabio Fortuna.  Metodološka uobličenost pretpostavljenih oblika saradnje IUT-a i UNICUSANO će se također ogledati u razvoju akademske i obrazovne saradnje na osnovu ravnopravnosti i uzajamnosti i promovisanju održivih partnerstava između obrazovnih institucija. Fokusiranost aktivnosti će biti na neposrednim kontaktima i saradnji fakultetá IUT-a i FU-a sličnih i/ili istovjetnih nastavno-naučnih programa sa ciljem unapređenja obostranih akademskih usmjerenja i ciljeva. 

Usmjereni kvalitetnom uobličavanju navedenog, bit će imenovani koordinatori od strane svake institucije sa Univerzitetá koji će učestvovati kao posrednici za provođenje Memoranduma o razumijevanju, ali će finalna realizacija dogovorenog biti po odobrenju od strane koordinatora IUT-a i UNICUSANO-a koji su već imenovani od strane rektora, prof. dr. Ibrahima Jusufranića i prof.dr. Fabio Fortuna. Koordinatori u ime oba Univerziteta su  Mr.sc. Sabahudin Hadžialić, doktorand IUT-a i Koordinator međunarodnih odnosa i Dr. Laura Pecetta, Šef ureda za međunarodne odnose UNICUSANO.

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/

Back To Top