skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

OKVIRNI SPORAZUM O SARADNJI IUT I UNIVERZITETA GUGLIELMO MARCONI, RIM

Usmjeravajući dugoročne akademske, naučno-obrazovne ciljeve ka saradnji sa univerzitetima iz Evropske unije, Akademik, rektor, prof.dr. Ibrahim Jusufranić je, svojim potpisom, u srijedu, 15.4.2015.g. ugradio još jedno edukacijsko usmjerenje u naučnom mozaiku IUT-a, potpisavši Okvirni sporazum o saradnji sa Guglielmo Markoni univerzitetom iz Rima, Italjia, koja će biti uobličena na akademskom nivou u narednom periodu, kroz realizaciju naučno-istraživačke saradnje studenata i predavača oba Univerziteta.

 U ime Guglielmo Markoni univerziteta, Okvirni sporazum o saradnji je potpisala Rektorica, Prof. Dr.Alessandra Spremolla Briganti.  Metodološka uobličenost pretpostavljenih oblika saradnje IUT-a i GMU-a će se također ogledati u razvoju akademske i obrazovne saradnje na osnovu ravnopravnosti i uzajamnosti i promovisanju održivih partnerstava između obrazovnih institucija. Fokusiranost aktivnosti će biti na neposrednim kontaktima i saradnji fakultetá IUT-a i FU-a sličnih i/ili istovjetnih nastavno-naučnih programa sa ciljem unapređenja obostranih akademskih usmjerenja i ciljeva.

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/

Back To Top