skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Memorandum o razumijevanju između Internacionalnog univerziteta Travnik i Univerziteta Nikola Kopernik iz Toruna, Poljska

Memorandum O Razumijevanju Između Internacionalnog Univerziteta Travnik I Univerziteta Nikola Kopernik Iz Toruna, Poljska

Vizionarska nadanja Rektora IUT-a, Akademika, Prof.dr. Ibrahima Jusufranića, svoje daljnje metodološko uobličavanje dobijaju internacionalizacijom nastavno-naučno istraživačkih ciljeva i unutar potpisanog Memoranduma o razumijevanju sa Univerzitetom Nikola Kopernik iz Toruna, Poljska od 19.10.2016.g.

Međunarodna naučna saradnja će biti uobličena kroz realizaciju zajedničke naučno-istraživačke saradnje od interesa za obje strane; razmjenu iskustava između fakulteta, članica oba univerziteta; razmjenom publikacija i knjiga, zajedno sa ostalom naučnom literaturom; razmjenom akademskog osoblja i studenata kao i zajedničkom organizacijom naučnih događaja.

U ime državnog Univerziteta Nikola Kopernik, Memorandum je potpisao Prof.dr. hab. Andrzej Tretyn i već po njegovom potpisivanju, Internacionalni Univerzitet Travnik je pristupio inicijativi realizacije dogovorenih metodoloških smjernica.

Naime, Koordinator za međunarodnu saradnju IUT-a, Sabahudin Hadžialić je u Torunu, 20.10.2016. učestvovao na sastanku sa Dr. hab. Piotr Petrykowskim, Dekanom Obrazovnog fakulteta i Zamjenicom dekana, Prof.dr. Dorotom Siemienieckom gdje su dogovarani detalji skore realizacije Inter-institucionalnog dogovora u okviru Erasmus+ programa, objavljivanju zajedničkih publikacija, saradnjom na naučno-istraživačkim projektima kao logičnog slijeda upravo potpisanog Memoranduma o razumijevanju sa NCU. Istovremeno, razgovor je obavljen i sa Martom Wisniewskom, predstavnicom Ureda za međunarodne programe NCU-a, a koji se odnosi na pripremu i realizaciju Inter-institucionalnog dogovora i sa drugim fakultetima ovog prestižnog univerziteta u Poljskoj.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/

Back To Top